Snickeriuppdrag

  • Tillverkning av bord 2x2 meter

Under 10 år drev jag som äger Dunkars Produktion AB ett eget, fullt utrustat snickeri där jag åtog mig alla möjliga uppdrag; alltifrån butiksinredning, utställningsarkitektur och konstverk till specialritade skåp och vackra möbler. I dag ligger inte all min arbetstid i snickeriet, men jag och mina medarbetare gör fortfarande en del mindre jobb där. Vi har emellertid bra kontakter med många specialsnickerier och kan därmed åta oss alla möjliga slags snickeriuppdrag.